Դու կարող ես փոխել ապագան


Աջակցիր Հայաստանի շրջակա միջավայրի և համայնքների պահպանման գործընթացին


Ձեր նվիրատվության շնորհիվ

$50

Հայաստանում և Արցախում կտնկվեն ծառեր

$100

«Էյ Թի Փի»-ն տնկարաններում կընդլայնի թաղարների մեջ բույսերի աճեցման ծրագիրը

$200

Դպրոցահասակ երեխաներին կտրամադրվեն Հայաստանում անցկացվող էկոճամբարներին մասնակցելու կրթաթոշակներ

$500

Ուսուցիչներին ամբողջ տարվա ընթացքում կդրամադրվեն բնապահպանական կրթության ուսումնական ձեռնարկներ

$1000

«Էյ Թի Փի»-ի աշխատակիցների համար կստեղծվեն սեզոնային աշխատանքներ

$2000

Կհովանավորվեն տնամերձ տնկարանների ծրագրում ընդգրկված մինչև 1500 ծառ աճեցնող ընտանիքները

$5000

Կբարեկարգվեն գյուղաբնակ համայքների տարածքները

$10000

Կանաչապատման շնորհիվ «կվերածնվեն» գյուղաբնակ և քաղաքային ամբողջական համայքներ՝ միաժամանակ պահպանելով բնական էկոհամակարգերը

Specify other amount

Minimum donation for a certificate is $25.

Նվիրատուի թերթիկ


Ձեր նվիրատվությունը անչափ կարևոր է Հայաստանը կանաչապատելու գրոծընթացում: Հանգանակությունների նկատմամբ կիրառելի են հարկային արտոնություններ օրենքով սահմանված առավելագույն չափով


Նվիրատվության չափը

Կցանկանա̑ք սերտիֆիկատ նվիրատվության դիմաց

Սերտիֆիկատ ստանալու համար նվազագույն նվիրատվության չափը` $25

Ձեր կազմակերպությունը կկրկնապատկի̑ ձեր ներդրումը

Ցուցումներ

Idram