Ազդեցություն

«Էյ Թի Փի»-ի մանրակրկիտ մշակված և նախագծված մոդելն ունի երկարաժամկետ դրական ազդեցություն

«Էյ Թի Փի»-ի գործառնական մոդելը բազմակողմանի է և տարածվում է Հիմնադրամի բոլոր ծրագրերի վրա:Հիմնվելով երեք կարևորագույն բաղադրիչների՝ այն է՝ կրթելու, պահպանելու և հզորացնելոը վրա, «Էյ Թի Փի»-ին կարողանում է պաշտպանել ջրային ռեսուրսները, բարելավել կենսապայմաները, աջակցել համայանքներին ու ընտանիքներին: Ավելին անհատների կարողությունների հզորացման միջոցով նրանց հնարավարություն է ընձեռում դրական փոփոություններ կատարել իրենց իսկ համայանքներում:

Կրթել

Conscious Citizenship

ATP weaves education and awareness through each of its programs and initiatives, ensuring that Armenian citizens are both individually and collectively empowered to be stewards of a healthy and sustainable environment.

Պահպանել

Science as the Foundation

With 25 years of experience and scientific research, ATP has developed state of the art propagation, planting, maintenance and monitoring systems that optimize tree growth and sustainability within the 11 microclimates in Armenia.

Հզորացնել

People Can Enact Change

As a major employer in Armenia, ATP has helped dozens of families attain selfsufficiency by offering careers, jobs, and innovative programs that strengthen village communities while increasing economic independence.

  • Ջրային ռեսուրսների պահպանում
  • Կենսապայմանների բարելավում
  • Համայանքների և ընտանիքների հզորացում
  • Անհատների կարողությունների հզորացում

«Էյ Թի Փի»-ն ավելի քան երբեէ կենտրոնացնում է ուժերը ձեռք բերվող արդյունքերի վրա

Մենք հպարտ ենք ձեռք բերված արդյունքներով և վստահորեն շարժվում ենք առաջ

Վերջին 25 տարվա ընթացքում մենք տնկել ենք ավելի քան 5.5 միլիոն ծառ

Մենք տնկում ենք Հայաստանի բոլոր մարզերում և Արցախում
Մենք տնկում ենք ամենուրեք…

«Էյ Թի Փի»-ն զբաղվածություն է ապահովում ավելի քան 80 մշտական և 150-200 սեզոնային աշխատակիցների համար, որից 35%-ը կազմում են կանայք:

«Էյ Թի Փի»-ի շնորհիվ կանաչապատվել են 90-ից ավելի կեղեցիների, տաճարների և վանական համալիրների շրջակայքը

Կպչողականության մակարդակը համայնքային ծառատունկ տեղամասերում կազմում է 70%, իսկ անտառվերականգնման տեղմասերում՝ 65%, ինչը 10%-ով ավելին է, քան այս ոլորտում ընդունված միջազգային միջին ցուցանիշը:

Ավելի քան 23,000 աշակերտ և ուսանող մասնակցելեն մեր դասընթացներին և200 ավելի դպրոցներ կիրառում են մեր բնապահպանական ուսումնական ձեռնարկը: